Atelier de lectură interactivă

Dezvoltă copiilor abilitatea de a comunica, de a citi cursiv, și fluent, cu intonație, de a interpreta un rol, putând apoi memora și sintetiza un text. Prin acest atelier dezvoltăm latura socială a copiilor și îi încurajăm să interacționeze unii cu alții.

Jocurile din cadrul cursului au ca scop încurajarea și stimularea interesului elevilor pentru lectură prin intermediul căreia vor descoperi diverse modalități de abordare a unui text , dezvoltarea atitudinii de relaționare a elevilor cu ei înșiși și cu ceilalți, însușirea unor instrumente de investigare, analiză și valorizare a conținuturilor.